Scouts Impeesa Wie zijn wij Agenda Contact
Scouts Impeesa te Deurne Scouts Impeesa te Deurne

Lid worden - Praktische informatie

Je bent het hele jaar van harte welkom om een keertje te komen meedoen op zondag. Onze vergaderingen starten om 10 uur 's ochtends en eindigen om 17 uur aan ons lokaal. Neem een kijkje onder "Waar" voor de juiste locatie.

Bij welke tak moet ik zijn?

De kinderen worden in 4 leeftijdsgroepen ingedeeld, dit noemen we takken.

 • Bevers - vanaf je vijfde verjaardag tot 6 jaar, of vanaf de derde kleuterklas tot het eerste studiejaar
 • Welpen - van 7 tot 9 jaar, of van het tweede tot het vierde studiejaar
 • Ashanti - van 10 tot 13 jaar, van het vijfde tot het tweede middelbaar
 • Matabelen - van 14 tot 17 jaar, van het derde tot het vijfde middelbaar

Kom ik gewoon even langs?

Je kan gerust eens komen proberen zonder kosten of verplichtingen. Iedereen is gedurende de eerste maand gratis verzekerd. We starten elke zondag om 10 uur aan ons lokaal, Peter Benoitlaan 31 in Deurne. Kijk hier voor een plannetje.

Kijk even bij de juiste tak of we er zeker zijn op de zondag dat je wil komen. Stuur op voorhand een berichtje naar de tak waar je heen wil, dit kan via de takpagina - berichtje. De takleider zal je verder op weg helpen.

Lid worden

De eerste 3 weken mag je gratis deelnemen aan de zondagvergaderingen. Kosten van vervoer, toegang, … worden betaald door onze eenheid. Tijdens deze periode ben je ook verzekerd. Na deze “proefperiode” vragen we om het lidgeld te betalen.

 • Basis lidgeld = 52,00€
 • Tweede kind zelfde familie = 47,00€
 • Derde en volgende kinderen zelfde familie = 42,00€

U stort het lidgeld op onze eenheidsrekening BE72 0682 4107 3016 met vermelding van:

 • IMPEESA: LG2020 + naam en voornaam lid (leden)

Met dit bedrag worden volgende zaken gefinancierd: verzekering van het lid (BA en ongevallen), maandelijks tijdschrift Impeeke, bijdrage aan het wereld-bureau voor scouting (WOSM & WAGGGS), bijdrage aan FOS Open Scouting (onze federatie), herstellingen/aankopen van eenheidsmateriaal, gebruik/onderhoud van de lokalen, …

Wekelijkse bijdrage

Elke zondagvergadering betaal je een bijdrage van € 2 voor de werkingskosten. Hiermee worden volgende zaken betaald: vervoer (De Lijn, NMBS, …) en aankoop van spelmateriaal, … Mocht je in het bezit zijn van een Buzy-pass of dergelijke, breng deze dan steeds mee. Soms wordt een grotere bijdrage gevraagd; uitstap naar de Zoo, theater, treinreis,…

Voor de betaling van deze wekelijkse bijdragen koop je als ouder een 2-eurokaart aan. Elke zondag dat je kind naar de scouts komt, zal de leiding de datum op de kaart schrijven. Met 1 kaart kan je 5 zondagen plezier beleven. De leiding houdt zelf de kaarten bij. Alle info over deze 2-eurokaarten en hoe je deze aankoopt kan je hier terugvinden.

Weekends & Kampen

 • Weekends: herfstweekend in oktober en BP-weekend in februari. Kostprijs ±30,00€
 • Paaskamp: gaat door in de eerste week van de paasvakantie. Kostprijs 80,00€
 • Zomerkamp: gaat door de twee laatste weken van juli (in 2019 uitzonderlijk de eerste twee weken van juli). Kostprijs 160,00€

Voor de bevers is zowel het paaskamp als het grootkamp maar half zo lang en is de prijs ongeveer de helft.

Let op: kleine prijswijzigingen zijn mogelijk; bovenstaande tarieven zijn indicatief.

Veel gestelde vragen

Mijn kind kan een keertje niet komen naar de vergadering, wat moet ik doen?

Verwittig op voorhand de leiding dat je kind die dag niet zal komen, ofwel op de vergadering ervoor, ofwel via een berichtje. Zie de link onder elke tak.

Wat doe ik met het " Attest deelname jeugdvakantie" van de ziekenkas?

Met dit attest kan u bij bepaalde mutualiteiten en werkgevers een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het kampgeld krijgen. De kampverantwoordelijke bevestigt met dit attest de deelname van uw zoon en dochter en de kampduur en -prijs staan vermeld.

Dit formulier kan je aanvragen bij je ziekenkas en geef je aan de leiding van je kind. Deze geven het formulier door aan de eenheidsleiding, die het verder invult en afstempeld. Daarna zal het terug meegegeven worden met je kind.

Krijg ik een "Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar" als mijn kind mee op kamp gaat?

Ja.  Elke -12 jarige die deelneemt aan een kamp of weekend krijgt dit attest in het voorjaar van volgend kalenderjaar.

Mijn kind is op kamp geweest en is een aantal zaken kwijt.

Verwittig steeds de leiding van je kind, vraag ook naar de verloren voorwerpen.

Mijn kind is op kamp geweest en heeft spullen bij die niet van hem of haar zijn

Geeft deze spullen op de volgende vergadering af aan de leiding, deze weten wie wat mist en bewaren ze bij de verloren voorwerpen.

 

Scouts Impeesa, Peter Benoitlaan 31, 2100 Deurne