Scouts Impeesa Wie zijn wij Agenda Contact
Scouts Impeesa te Deurne Scouts Impeesa te Deurne

Wij zijn de Ashanti - Jong verkenners en gidsen

Spelen, fantastische verhalen vertellen, als één groep samen iets bereiken hebben ze al geleerd. Nu leren ze ook als persoon en groep verantwoordelijkheid op te nemen. Ze gaan samen op tocht, sjorren een toren, organiseren een zwerfvuilinzamelactie, verkennen de stad en spelen nog steeds dat het een lieve lust is.

De Ashanti of JV/JG worden opgedeeld in patrouilles, deze bestaat uit zo’n 5 à 6 personen en is samengesteld uit: meisjes, jongens, oudsten en nieuwelingen. De patrouilles vormen kleine leefbare groepjes binnen een tak. Niet om praktischer te kunnen spelen, maar wel om vlot te leren samenwerken, op te komen voor zichzelf en elkaar en leren om verantwoordelijkheid op te nemen.  Ook worden hier met echte technieken werking begonnen. Sjorren, koken, oriëntatie,... 

Zo'n patrouille heeft een dierennaam (patrouilledier) en eigen kleuren (Patrouillelinten). Aan het hoofd van de patrouille staat een patrouilleleider(PL), bijgestaan door een assistentPL (APL).

 

Teervoet

De technieken bij de J-V/G’s zitten vervat in de teervoet, dit is een goede basis waarop ze bij de Verkenners/Gidsen voort bouwen. De Teervoet wordt uitgereikt in de vorm van een badge nadat je meerdere proeven hebt afgelegd inzake algemene kennis over scouting (basisbeginselen scouting). De Teervoet die bij de J-V/G’s wordt afgenomen is de “derde klas”, later kan men “Tweede” en “Eerste Klas” afleggen.

 

Op kamp

De Ashanti gaan op paaskamp en op zomerkamp. Het paaskamp valt steeds in de eerste week van de paasvakantie, duurt 6 dagen en hier kamperen de Ashaniti in patrouille tenten.

Het zomerkamp is altijd met de gehele eenheid en valt steeds de twee laatste weken van juli. Tijdens het zomerkamp, dat 12 dagen duurt, slapen ze eveneens in patrouille tenten Daar koken de ashanti ook zelf, elke dag is het een andere patrouille die instaat voor de maaltijd. . De zondag midden in het kamp is het bezoekdag voor ouders en familie.

LET OP: In het jaar dat er een Jamboree is, zoals in 2019, gaat het zomerkamp uitzonderlijk door de twee eerste weken van juli.

 

 

Scouts Impeesa, Peter Benoitlaan 31, 2100 Deurne