Scouts Impeesa Wie zijn wij Agenda Contact
Scouts Impeesa te Deurne Scouts Impeesa te Deurne

Fiscaalvriendelijke giften

Ondanks Covid-19 is het leidersteam van Impeesa er toch in geslaagd het contact met onze kindjes/jongeren warm te houden en door hun enthousiasme en doorzetting deden ze zelfs het ledenaantal van “Impeesa” in deze trieste periode groeien! Een dikke pluim dus op de hoed van onze coronaproof-leiders!

Maar …meer leden betekent uiteraard ook meer kosten! Nog nooit hadden we een horde met meer dan 50 welpen/wolven en ook de beverburcht bruist elk weekend meer dan ooit! Op zomerkamp willen we al die nieuwe en oudere leden kwalitatieve tenten blijven bieden en het mooie lokaal kost ons elke week geld.

Ook voor Impeesa vallen uiteraard sinds één jaar de gebruikelijke inkomsten volledig weg. Omdat we dus dit scoutsjaar moeten putten uit de inkomsten van de vorige scoutsjaren, na de zware investeringen in ons nieuwe lokaal in 2014-2015, willen we daarom een warme oproep doen naar financiële steun.

Deze generatie jongeren (leden en leidersteam) verdient dit jaar, meer dan ooit, een kamp om nooit meer te vergeten! Het steuncomité hoopt oprecht dat iedereen hiertoe haar/zijn steentje zal bijdragen. Dank alvast voor jullie financiële steun en hopelijk mogen we jullie binnenkort bedanken aan onze bar, tussen pot en pint.

Voorzitter comité,
Creatieve Otus

Praktisch

We hebben via FOS een project voor fiscaalvriendelijke giften opgezet, jullie giften zijn welkom op onderstaand rekeningnummer: BE66 2900 5081 0843

De mededeling van de overschrijving (beide woorden zijn belangrijk): GIFT + Impeesa

 

Fiscaal attest

Bij een storting vanaf € 40,00 zal je een fiscaal attest ontvangen aan het begin van het kalenderjaar – volgend op de giften. De € 40,00 kan zelfs gespreid worden over meerdere stortingen!

 


Scouts Impeesa, Peter Benoitlaan 31, 2100 Deurne