Matabelen tak Scouts Impeesa

Wij zijn de Matabelen - Verkenners en Gidsen

De oudste tak binnen onze eenheid zijn de verkenners en gidsen, of Matabelen. Je bent al een maatschappelijk bewuste jongen of meisje, tussen 14 en 17 jaar oud. Je hebt uitgesproken meningen die je graag deelt met je leeftijdsgenoten.

De leefwereld van de Verkenner/Gids

De leeftijd van de jongens en meisjes situeert zich tussen 13 en 17 jaar. Het is de leeftijd waarop de gedeelde interesse komt voor de andere sekse. Kortom de pubertijd viert hoogtij. Geen gemakkelijke leeftijd dus. Ze voelen zich daardoor soms ook heel onzeker, maar de steun kan komen van leeftijdsgenoten.
Het is ook de leeftijd waarop de jongens en meisjes zich bewust worden van hun omgeving en maatschappij. Opinies worden gevormd, en idealen worden nageleefd die dan met hand en tand verdedigd worden. Een Verkenner/Gids maak je dus niet zomaar iets wijs.

Werking

De verkenners- en gidsentak maakt ook gebruik van de patrouillewerking. Op die manier leren jongeren in groep samenleven.  Een patrouille is doorgaands samensgesteld uit 6 tot (maximum) 8 personen. Aan het hoofd staat de PL, bijgestaan door zijn of haar APL. Dit is de kleinste entiteit waar deze adolescenten veel tijd zullen in doorbrengen. Op kampen wordt volledig in patrouilleverband geleefd. Er zijn patrouillelintjes,-raad,-tochten,-vlaggen,-hoeken,-koffers,...
IIedereen is even belangrijk in de patrouille opdat de patrouille enkel naar behoren kan functioneren indien iedereen op gelijke voet staat. De ketting is immers zo sterk als haar zwakste schakel.

Op kamp

De matabelen gaan op paaskamp en op grootkamp, steeds met de patrouilletent. Het groot kamp is altijd met de gehele eenheid. Daar koken de matabelen ook zelf op een kampvuur, elke dag is het een andere patrouille die instaat voor de maaltijd.

   

Scouts Impeesa 2019