Bever tak Scouts Impeesa

Weetjes en veel gestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van handige documenten en de meest voorkomende vragen.

Documenten

Bankrekeningen

Medische fiche

Uniform

Veel gestelde vragen

Mijn kind kan een keertje niet komen naar de vergadering, wat moet ik doen?

Verwittig op voorhand de leiding dat je kind die dag niet zal komen, ofwel op de vergadering ervoor, ofwel via een berichtje. Zie de link onder elke tak.

Wat doe ik met het " Attest deelname jeugdvakantie" van de ziekenkas?

Met dit attest kan u bij bepaalde mutualiteiten en werkgevers een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het kampgeld krijgen. De kampverantwoordelijke bevestigt met dit attest de deelname van uw zoon en dochter en de kampduur en -prijs staan vermeld.

Dit formulier kan je aanvragen bij je ziekenkas en geef je aan de leiding van je kind. Deze geven het formulier door aan de eenheidsleiding, die het verder invult en afstempeld. Daarna zal het terug meegegeven worden met je kind.

Krijg ik een "Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar" als mijn kind mee op kamp gaat?

Ja.  Elke -12 jarige die deelneemt aan een kamp of weekend krijgt dit attest in het voorjaar van volgend kalenderjaar.

Mijn kind is op kamp geweest en is een aantal zaken kwijt.

Verwittig steeds de leiding van je kind, vraag ook achter de verloren voorwerpen.

Mijn kind is op kamp geweest en heeft spullen bij die niet van hem of haar zijn

Geeft deze spullen op de volgende vergadering af aan de leiding, deze weten wie wat mist en bewaren ze bij de verloren voorwerpen.

 

 

   

Scouts Impeesa 2019