Bever tak Scouts Impeesa

Wij zijn de Ashanti - Jong verkenners en gidsen

De volgende tak zijn de jongverkenners en jonggidsen, of Ashanti. Hier ben je tussen 10 en 13 jaar oud. De groep als geheel speelt een grote rol voor jou. Je richt kleine bendes op om (geheime) kampen te bouwen. Je werkt de spannendste spelen uit. Hier ontstaan stevige en intense vriendschappen.

Werking

Zoals de nesten bij de welpen worden de JV/JG opgeeelt in patrouilles door de leiding samengesteld. Een patrouille bestaat uit zo’n 5 à 6 personen en is samengesteld uit: meisjes, jongens, oudsten en nieuwelingen.
De patrouilles vormen kleine leefbare groepjes binnen een tak. Niet om praktischer te kunnen spelen, maar wel om vlot te leren samenwerken, op te komen voor zichzelf en elkaar en leren om verantwoordelijkheid op te nemen.  Ook worden hier met echte technieken werking begonnen. Sjorren, koken, oriëntatie,... 

Zo'n patrouille heeft een dierennaam (patrouilledier) en eigen kleuren (Patrouillelinten). Aan het hoofd van de patrouille staat een patrouilleleider(PL), bijgestaan door een assistentPL (APL).

Teervoet

De technieken bij de J-V/G’s zitten vervat in de teervoet, dit is een goede basis waarop ze bij de Verkenners/Gidsen voort bouwen. De Teervoet wordt uitgereikt in de vorm van een badge nadat je meerdere proeven hebt afgelegd inzake algemene kennis over scouting (basisbeginselen scouting). De Teervoet die bij de J-V/G’s wordt afgenomen is de “derde klas”, later kan men “Tweede” en “Eerste Klas” afleggen.

Op kamp

De ashanti's gaan op paaskamp en op grootkamp, steeds met de patrouilletent. Het groot kamp is altijd met de gehele eenheid. Daar koken de ashanti ook zelf, elke dag is het een andere patrouille die instaat voor de maaltijd.

   

Scouts Impeesa 2019